รายงานผลการกำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง สำนักงาน อบต.ภูหอ ม.7

23พค67ราคากลางก่อสร้างประปาหอถังสูง-สำนักงาน-อบ