รายงานผลการดำเนินกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายโรงเรียนสีชุมชน ม.8 บ้านนาโพธิ์

31มีค66ราคากลาง-ม.8โรงสีชุมชน