รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยข้างวัดศรีแก้ว ม.6 บ้านหนองเขียด

7พย66ราคากลางโครงการปรับปรับถนนแบบแอสฟัลท์ติ