รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยข้างวัดป่าหนองเขียด ม.11 บ้านสามแยกพัฒนา ต.ภูหอ

6กพ66ราคากลาง-คสล.ม.11