รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายนาขอนผึ้ง-แยกบ้านหนองบัวน้อย ม.3

9มค66_ราคากลางแยก-นาขอนผึ้ง