รายงานผลการกำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุกจำนวน 2 สาย ม.9 บ้านนาฝาย

8กค67ราคากลางปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก-จำนวน-2-สา