รายงานการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดป่าหนองเขียด ม.11 บ้านสามแยกพัฒนา

17เมย67กำหนดราคากลางปรับปรุงถนนเสริมผิวแบบแอสฟ