กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวศาลพญาช้างนางผม

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง ร่วมกับส่วนราชการอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวศาลพญาช้างนางผม ณ วัดโนนสว่าง บ้านหนองบัว หมู่1 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย