bootstrap free business website template

วันเด็กแห่งชาติ 2559


ขอเชิญร่วมงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป ณ ศาลพญาช้างนางผมหอม วัดโนนสว่าง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง  จังหวัเลย ในงานมีกิจกรรมมากมาย

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ ณ วันที่ 29/12/2558