รายงานผลการกำหนดราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองเขียด-ภูป่าชาด ม.6 บ้านหนองเขียด

14พค67ราคากลาง-โครงการก่อสร้าง-คสล.-สายบ้านหนองเ