รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.12 บ้านศรีอุบล

9พค67ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-