รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเขียด-ภูป่าชาด ม.6

26เมย67ราคากลางคอนกรีตเสริมเหล็ก-ม.6