รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงสูบน้ำ บ้านสามแยกพัฒนา

26เมย67ราคากลางคอนกรีตเสริมเหล็ก-หมู่ที่-11-บ้านสา