รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้าน ม.13 บ้านหนองบง ต.ภูหอ

13มีค67ราคากลางก่อสร้างท่อระบายน้ำเสีย-ม.-13