รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดป่าหนองเขียด ม.11 บ้านสามแยกพัฒนา

21กพ67ราคากลางก่อสร้าง-คสล.-สายข้างวัดป่าหนองเข