รายงานผลการกำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายข้างป่าภูหลวงวิทยาราม ม.7 บ้านหนองอีเก้ง

090167ราคากลางปรับปรุงถนนลงหินคลุก-สายข้างวัดป