รายงานผลการกำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุกสายนาโพธิ์- ดอนหอ ม. 8 บ้านนาโพธิ์

19ตค66หินคลุกสายนาโพธิ์-ดอนหอ-ม.8