รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรถนนโดลลงหินคลุก สายบ้านหนองเขียด ม.6 บ้านหนองเขียด

19มค66ราคากลางม.6แยกหนองเขียด