รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรถนนโดลลงหินคลุก สายร่องลึก ม.1 บ้านหนองบัว

19มค66ราคากลางม.1สายร่องลึก