รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดลลงหินคลุก สายน้ำไคร้โจ่งโด่ง ม.4 บ้านศรีอุบล

19มค66ราคากลาง-ม.4น้ำไคร้โจ่งโด่ง