รายงานผลการกำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายน้ำค้อน้อย-ฝายน้ำค้อ ม.10

31พค67จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร