พิธีบรวงสรวงดวงวิญญาณพญาช้างนางผม

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ร่วมกับส่วนราชการอำเภอภูหลวง ร่วมจัดพิธีบรวงสรวงดวงวิญญาณพญาช้างนางผม ประจำปี 2564