งานวันไหลกัณฑ์หลอนตำบลภูหอ

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 ที่ลานตลาดนัดสามแยกพัฒนา ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย อบต.ภูหอ ร่วมกับอำเภอภูหลวงจัดงานวันไหลกัณฑ์หลอนตำบลภูหอ โดยมีนายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิด